Աջակցություն մանկապարտեզին

Հեղինակ
Կարինե Հարությունյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Արարատի մարզի, ք․Արտաշատ
Բյուջե
1․500․000
Ամսաթիվ
01-03-2019

Նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է փոխել մանկապարտեզի պատուհանները, որպեսզի մանկապարտեզի կարողանա ապահովել կրթադաստիարակչական աշխատանքների իրականացումը ողջ ուսումնական տարում, մանկապարտեզը դադարեցնում է իր գործունեությունը հունվար-փետրվար ամիսներին` համապատասխան ջերմաստիճանի բացակայության պատճառով: