Դահլիճի վերանորոգում

Հեղինակ
Արմինե Դավթյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, ք․ Երևան
Բյուջե
1․492․000
Ամսաթիվ
01-09-2019

Նախագծի նպատակն է՝ վերանորոգել և բարեկարգել Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի դահլիճը։ Նախատեսվում է հիմնովին փոխել և վերանորոգել հատակը, պատուհանները, պատուհանագոգերը, դահլիճի դուռը և գնել լսարանային աթոռներ: Կենտրոնի բարեկարգ դահլիճում առավել նպաստավոր պայմաններում կիրականացվեն թրեյնինգներ, վերապատրաստումներ, տեղական, միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների և տարբեր ոլորտների մասնագետների հետ հանդիպումներ, քննարկումներ ու կլոր սեղաններ: