Էրգոթերապիայի մասնագիտացված սենյակ

Հեղինակ
Լիլյա Ասատրյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ․ Նոր Արմավիր
Բյուջե
966․120
Ամսաթիվ
01-05-2019

Ծրագիրը նպատակ ունի ձեռք բերել համապատասխան սարքավորումներ, ստեղծել հարմարություններ, որոնք կնպաստեն կենտրոնում աջակցություն ստացող դպրոցահասակ երեխաների շարժողական հմտությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը: Կենտրոնն ունի էրգոթերապիստ, ով աջակցություն է ցուցաբերում Արմավիր, Բաղրամյան տարածաշրջանների շարժողական խնդիրներ ունեցող երեխաներին, սակայն չունի համապատասխան կահավորված սենյակ: