Ֆուտբոլի դաշտի վերանորոգում

Հեղինակ
Հակոբ Ավետիսյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Լոռու մարզ, գ.Սարամեջ
Բյուջե
1․500․000
Ամսաթիվ
01-08-2019

Նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել վերանորոգման և կառուցապատման աշխատանքներ։ Գյուղի և շրջանի ֆուտբոլային հանդիպումների մեծամասնությունը կայանում է Սարամեջ համայնքի անմխիթար և ոչ նորմալ ֆուտբոլի համար նախատեսված դաշտում, իսկ ծրագրի իրականացման շնորհիվ կկատարվի դաշտի ցանկապատում, կանաչապատում, դարպասների վերանորոգում։