Համակարգչային դասարան Արգավանդում

Հեղինակ
Արման Մինասյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Արգավանդ
Բյուջե
1․470․000
Ամսաթիվ
01-03-2020

Արգավանդի միջնակարգ դպրոցն ունի ավելի քան 350 աշակերտ և ընդամենը մի քանի և' ֆիզիկապես և' բարոյապես մաշված համակարգիչ, որոնք չեն բավարարում աշակերտների քանակին և ժամանակակից պահանջներին։ Համակարգիչների ձեռքբերումը կնպաստի կրթական կյանքի ակտիվացմանը և աշակերտների մոտ կրթության նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությանը` կրթությունը արդիականացնելու միջոցով։