Համակարգչային դասասենյակ Սպիտակում

Հեղինակ
Սիլվա Աստվածատրյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք․ Սպիտակ
Բյուջե
1․118․800
Ամսաթիվ
01-05-2019

Ծրագրի նպատակն է Լոռու մարզի , ք. Սպիտակի համար 5 հիմնական դպրոցին ապահովել համակարգչային սենյակով, որը կնպաստի երեխաների ինֆորմատիկայի գործնական դասընթացների առավել արդյունավետ կիրառմանը: