Համակարգչային դասասենյակի վերազինում

Հեղինակ
Արմինե Ստեփանյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Զովաբեր
Բյուջե
1․471․300
Ամսաթիվ
01-12-2019

Ծրագրի նպատակն է Զովաբերի դպրոցի համակարգչային դասասենյակում ավելացնել համակարգիչներ, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի արդյունավետ կերպով անցկացնել ինֆորմատիկա առարկայի դասաժամերը, ձեռք բերել նոր գիտելիքներ, կատարել լաբորատոր աշխատանքներ՝ համակարգիչներով: