Համակարգչային լսարան Գավառի համալսարանում

Հեղինակ
Գոհար Գևորգյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ
Բյուջե
1․492․500
Ամսաթիվ
01-01-2020

Նախագծի նպատակն է Գավառի պետական համալսարանի հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի համակարգչային լսարանը համալրել համապատասխան տեխնիկական միջոցներով, որը կնպաստի ֆակուլտետի կրթական միջավայրի բարելավմանը, հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ կազմակերպել ուսումնական գործընթացը, օգտագործել համացանցի ընձեռած հնարավորությունները, կնպաստի ուսանողների` տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներից օգտվելու կարողությունների զարգացմանը: