Համակարգչային սենյակ Բազումի դպրոցում

Հեղինակ
Տաթևիկ Պողոսյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Լոռու մարզ, գ.Բազում
Բյուջե
1․320․000
Ամսաթիվ
01-07-2019

Նախագծի նպատակն է դպրոցում ՏՏ ոլորտի խթանումը, որն իր հերթին կնպաստի համակարգչային գրագիտության ձևավորմանը և ժամանակակից մեթոդների կիրառմանը ուսման մեջ` այն ավելի հետաքրքիր ու բովանդակալից դարձնելու համար: