Համակարգչային սենյակ Մայիսյանի դպրոցում

Հեղինակ
Աննա Սարուխանյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Մայիսյան
Բյուջե
1․315․000
Ամսաթիվ
01-08-2019

Նախագծի նպատակն է Մայիսյանի միջնակարգ դպրոցի համակարգչային սենյակի համար ձեռք բերել ինտերակտիվ գրատախտակ, պրոեկտոր, պրոեկտորի էկրան, պրոեկտորի ամրակ: Դա մեծապես կնպաստի դասերի արդյունավետությունը էապես փոխելուն և ուսման որակի բարձրացմանը։