Հանդիսությունների դահլիճի վերանորոգում

Հեղինակ
Ռուզաննա Գրիգորյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, ք․ Երևան
Բյուջե
1․500․000
Ամսաթիվ
01-04-2020

Է.Թելմանի անվան հ.13 հիմնական դպրոցում գործում են տարաբնույթ խմբակներ /կրթական, մշակութային/, սակայն խմբակների գործունեությունը ներկայացնելու համապատասխան միջավայր առկա չէ: Դահլիճը անմխիթար վիճակում է. դահլիճի վերանորոգումը կխթանի աշակերտների գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանը, և որ ամենակարևորն է թատերական խմբակի լիարժեք գործունեությանը և մշակույթի զարգացմանը։