Ժամանակակից համակարգչային դասասենյակ

Հեղինակ
Մկրտիչ Եգանյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Կոտայքի մարզ
Բյուջե
1․500․000
Ամսաթիվ
01-03-2020

Ծրագրի նպատակն է հիմնական դպրոցին ապահովել համակարգչային սենյակով, որը կնպաստի երեխաների ինֆորմատիկայի գործնական դասընթացների առավել արդյունավետ կիրառմանը: Նախագծի իրականացմամբ նախատեսվում է հին և գրեթե չաշխատող համակարգիչներ փոխարնել նոր և ժամանակակից համակարգիչներով։