Կավագործություն բոլորի համար

Հեղինակ
Գարիկ Այվազյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք․ Սպիտակ
Բյուջե
1․500․000
Ամսաթիվ
01-04-2019

Նածագծի հիմնական նպատակն է Սպիտակ քաղաքի թիվ 8 դպրոցի սահմանափակ կարողություններով երեխաների մոտ զարգացնել աշխատանքային կարողություններն ու հմտությունները և աջակցել սահմանափակ հնարավորություններով սովորողներին՝ ձեռք բերելու մասնագիտական հմտություններ և  արժանապատվորեն ինտեգրվել հասարակության մեջ: