Քիք-բոքսինգի զարգացում

Հեղինակ
Արա Սարգսյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք․ Կապան
Բյուջե
1․490․400
Ամսաթիվ
01-07-2019

Նախագծի նպատակն է նպաստել Կապան քաղաքում քիք-բոքսինգի զարգացմանը, մասսայականացմանը, առողջ ապրելակերպի քարոզչությանը, աճող սերնդի ֆիզիկական զարգացմանը՝ աջակից լինելով երեխայակենտրոն և ընտանիքահեն ու գիտելիքի վրա հիմնված առողջ հասարակության կերտման գործընթացին: