Մանկապարտեզի դահլիճի կառուցում

Հեղինակ
Էդվինա Խաչատրյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Լոռու մարզ, գ. Արևաշող
Բյուջե
1․498․340
Ամսաթիվ
01-07-2019

Ծրագրի նպատակն է Լոռու մարզի Արևաշող համայնքի «Հասմիկ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի համար կառուցել դահլիճ: Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա մանկապարտեզի միջոցառումները անցկացնել հարմարավետ դահլիճում, որը կծառայի նաև որպես սպորտդահլիճ` ապահովելով երեխաների ֆիզիկական դաստիարակությունը, որն էլ համարվում է երեխաների առողջ ապրելակերպի ամենագլխավոր նախապայմանը: