Մարզադահլիճի պատուհանների վերանորոգում

Հեղինակ
Լիլիթ Ավետիսյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Տավուշի մարզ, գ․ Ազատամուտ
Բյուջե
1․409․880
Ամսաթիվ
01-08-2019
Նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է փոխել Ազատամուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճի պատուհանները՝ ստեղծելով առավել բարենպաստ միջավայր երեխաների կրթություն զարգացման համար։