Մարզադահլիճի վերանորոգում և մարզագույքի ձեռքբերում

Հեղինակ
Հայկ Հայրապետյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Մեղրի համայնք, գյուղ Վարդանիձոր
Բյուջե
1․301․300
Ամսաթիվ
01-12-2019

Նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել Վարդանիձորի դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգումը և մարզագույքի ձեռքբերումը, ինչը կնպաստի խաղային մարզաձևերի զարգացմանը, որը մարզագույք չլինելու պատճառով լուրջ դժվարություններ է ստեղծում: Ինչպես նաև կնպաստի ֆիզիկական դաստիարակության զարգացմանը` որպես ընդհանուր դաստիարակության անբաժանելի մաս, նպատակաուղղված կլինի անձի բազմակողմանի զարգացմանը, ֆիզիկական կատարելագործմանը և կենցաղում առողջ ապրելակերպի հաստատմանը: