Ներառական մանկապարտեզի կահավորում

Հեղինակ
Արմաիդա Աբովյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք․ Վանաձոր
Բյուջե
1․400․000
Ամսաթիվ
01-08-2019

Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների թվի ավելացմանը և համապատասխան նախադպրոցական կրթություն ստանալուն միաժամանակ՝ նման երեխաներին դպրոցին նախապատրաստելուն: