Սենսորային սենյակ Ավանում

Հեղինակ
Արմինե Հովհաննիսյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, ք․ Երևան
Բյուջե
1․000․000
Ամսաթիվ
01-01-2020

Ավանի Ներսես Մեծի անվան թ.124 հինմ. դպրոց են հաճախում թվով 23 ԿԱՊԿՈՒ աշակերտ, ովքեր ունեն նաև հենաշարժողական համակարգի, զգայական, մանր մոտորիկայի և այլ խնդիրներ: Բազմամասնագիտական խմբի կողմից իրականացվող պարապմունքները սենսորային սենյակում ավելի արդյունավետ կդառնան աշակերտների համար: