Սպորտհրապարակ՝ Բասենում

Հեղինակ
Ռաֆիկ Ավագյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Շիրակի մարզ, գյուղ Բասենի
Բյուջե
1.460.000
Ամսաթիվ
01-01-2019

Ծրագրի նպատակն է կառուցել սպորտհրապարակ դպրոցի բակում (ֆուտբոլ, բասկետբոլ, վոլեյբոլ) դպրոցի աշակերտների, ինչպես նաև գյուղի երիտասարդների առօրյան ավելի հագեցված դարձնելու համար։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է՝ 1. Կատարել տարածքի մաքրում և կանաչապատում (գազոն)  2. Ցանկապատում և մարզական անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերում և տեղադրում 3. Լուսավորության ապահովում: