Խաղահրապարակի կառուցում

Հեղինակ
Ռոման Համայակյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Շիրակի մարզ գյուղ Բասեն
Բյուջե
1.435.000
Ամսաթիվ
01.11.2018

Ստեղծել լավ պայմաններ երեխաների հանգստի, խաղերի ու միջոցառումների համար` նպաստելով երեխաների մտավոր և ֆիզիկական զարգացմանը: Բասենի մանկապարտեզի բակում կառուցել 2 կտոր պարագայով /կոմբո և զսպանակով ճոճանակ/ նստարաններով/ 3հատ/ և աղբամաններով /2հատ/մանկական խաղահրապարակ գյուղի երեխաների համար: