Զարգացման կենտրոն Բյուրեղավանում

Հեղինակ
Ռիմա Գասպարյան
Գտնվելու վայրը
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք․ Բյուրեղավան
Բյուջե
1․500․000
Ամսաթիվ
01-08-2019

Նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է հիմնել նախակրթարան- զարգացման կենտրոն, որը կնպաստի երեխաների և հատուկ խնամքի կարիք ունեցող երեխաների նախապատրաստմանը դպրոցին, ադապտացմանը շրջակա միջավայրին, մտածողության, հիշողության, տրամաբանության, մանր և մեծ մոտորիկայի, հոգեֆիզիկական զարգացմանը, երեխաների ուրախ ժամանցի ապահովմանը: